Bereken uw belastingvoordeel a.g.v. schenking lijfrente aan uw (klein)kind

Schenken aan uw kinderen

Een lijfrentepolis die onder het oude regime valt biedt u de mogelijkheid de lijfrentetermijnen aan iemand anders uit te laten keren. Deze vorm van inkomensoverdracht kan interessant zijn wanneer die andere persoon in een lager belastingtarief valt.

De lijfrentetermijnen overdragen aan uw gehuwde partner heeft geen effect, omdat de belastingheffing plaats zal vinden bij de partner welke het hoogst persoonlijke inkomen heeft.

Wanneer uw kinderen nog studeren en u wilt hen financieel ondersteunen dan is het wellicht verstandig om te kiezen voor een direct ingaande lijfrente met een zo kort mogelijke looptijd. U kunt tevens aangeven welk bedrag jaarlijks aan uw kinderen uitgekeerd moet gaan worden, de koopsom zal dan berekend worden.

Via deze rekenmodule kunt u eenvoudig berekenen welk bedrag u of uw studerend (klein)kind verschuldigd is aan inkomstenbelasting over een extra (stuk) inkomen in box 1. Elke oud regime lijfrentepolis mag tussentijds tweemaal gedeeltelijk worden afgekocht. Indien u in het huidige belastingjaar lijfrentetermijnen schenkt aan anderen dan wordt dit gezien als een tussentijdse onttrekking.

De ww-uitkering kunt u aanvragen via een UWV kantoor. Via deze rekenmodule berekent u de hoogte en looptijd van uw ww-uitkering. Het SV-jaarloon treft u aan op uw loonstrook.

%s