Bereken ontslagvergoeding met de Kantonrechtersformule & Transitievergoeding

Kantonrechtersformule: Berekening van de ontslagvergoeding

Voor de ontbinding van een arbeidsovereenkomst maakten kantonrechters tot 2015 vaak gebruik van de welbekende kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule (tevens bekend als de ABC-formule) gaf u een prima indicatie welke bedrag u als schadeloosstelling van uw ex-werkgever mocht verwachten indien er sprake was van een gedwongen ontslag of reorganisatie. Vanaf 2015 hanteren kantonrechters niet meer de kantonrechtersformule bij ontslag, maar de transitievergoeding (en eventueel een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding). De kantonrechtersformule wordt wel nog vaak gebruikt bij -individueel- ontslag met wederzijds goedvinden en bij collectief ontslag. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer(s) onder welke voorwaarden het ontslag plaatsvindt. Via deze rekenmodule kunt u zelf eenvoudig de hoogte van de ontslagvergoeding en transitievergoeding berekenen, hetgeen een goede basis kan vormen voor de onderhandelingen met uw ex-werkgever over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Indien u ambtenaar bent dan gelden er andere rekenregels voor het bepalen van de ontslagvergoeding. U kunt dan gebruik maken van de CRvB-formule voor het berekenen van de schadeloosstelling bij een gedwongen ontslag.

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. Onder deze nieuwe wet heeft de werknemer met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om zo snel mogelijk weer een nieuwe baan te vinden. U kunt volledig zelf bepalen waaraan u de transitievergoeding besteedt.

Resultaat rekenmodule: Kantonrechtersformule, ABC-formule, Transitievergoeding

Bij individueel ontslag wordt de nieuwe kantonrechtersformule gebruikt (na 2009). Bij collectief ontslag wordt meestal de oude kantonrechtersformule gebruikt (voor 2009).

Nieuwe kantonrechtersformule: 12.5 x 3500.00 x 1.00 = € 43750
Oude kantonrechtersformule: 15 x 3500.00 x 1.00 = € 52500
Transitievergoeding: 1/6 maandsalaris x 20 halve dienstjaren + 1/4 maandsalaris x 0 = € 11667

Berekeningsgegevens

Leeftijd is 50 / Aantal dienstjaren is 10 / Bruto maandsalaris is 3500.00 / Correctiefactor is 1.00

%s